Språkkonsulternas logotyp

Språkbrevet nr 11, 2005

Går du och klipper dig på Ewa's hårsalong eller lämnar du in skorna på Lasse's skomakeri? I så fall kan du nog dra slutsatsen att ägaren inte känner till de svenska skrivreglerna för genitiv. Reglerna är nämligen enkla och har nästan inga krångliga undantag: Vi ska bara lägga på ett s i slutet på namnet eller substantivet, till exempel Volvos årsredovisning. Inga apostrofer. Inga mellanslag.

Ett litet undantag är om ett namn redan slutar på s, x eller z. Då behövs egentligen ingen markering alls av genitiven. Det fungerar oftast bra att skriva Slitz redaktion eller Freivalds uttalande. Om det skulle behövas för tydligheten kan man dock avsluta med en apostrof. Men inget s! Max' hamburgare.

När man ska lägga till genitivändelse till en flerordig fras betraktar man hela frasen som ett namn och placerar ett s på det på sista ordet i frasen, till exempel Länsstyrelsen i Västernorrlands miljöplan. Det kallas gruppgenitiv. Gruppgenitiv kan användas på fasta namngrupper, men fungerar inte på tillfälliga fraser som exempelvis bankkontoren i Mälardalens marknadsanalys. Det får man istället skriva om.

När genitiven ska läggas till ett namn som i sig själv är en initialförkortning rekommenderar skrivreglerna att man låter förkortningen följas av ett kolon och sedan s, till exempel CSN:s utbetalning. Som en andrahandsmöjlighet för den som inte gillar kolon kan man lägga på s:et direkt till förkortningen, CSNs utbetalning. Inga apostrofer, inga mellanslag här heller.

Som sagt, reglerna är enkla. Skälet till att Ewa's hårsalong och Lasse's skomakeri fått apostrofer i företagsnamnet är troligen engelsk påverkan. Där behövs nämligen en apostrof före genitiv-s. Och medan svenska språkvårdare slåss för att mota bort engelskt skrivsätt med apostrof, slåss engelskspråkiga språkvårdare för att behålla det. Nu i sms- och internetåldern tenderar nämligen engelska skribenter att strunta i apostrofen och följden blir att läsarna förväxlar genitiv-s med plural-s. Vi kanske kan låta Ewa och Lasse byta plats med Gwen och Steven så blev det rätt?

Helena Englund, din personliga språkrådgivare

Vill du lära dig mer om genitiv och andra skrivregler? På våra skrivkurser går vi igenom reglerna och diskuterar goda lösningar. Vårens datum är redan spikade:

» Klarspråk på nätet, 14-15 februari
»
Lättläst för alla, 22-23 oktober
»
Enkla instruktioner och hjälptexter, 14 mars
»
Skriv begripligt, 21-22 mars
»
Klarspråk på nätet, 4-5 april

Du har fått det här brevet för att du har begärt det eller för att du har gått på kurs hos oss. Du kan avbeställa din prenumeration genom att klicka på Svara och skriva Avbeställ i ämnesraden.

Helena Englund
 

Tillbaka till arkivet »