Språkkonsulternas logotyp

Språkbrevet nr 2, 2008

När du vill nå läsare med internationell bakgrund finns det några saker som är extra viktiga att tänka på. Så här undviker du fallgroparna i interkulturell kommunikation.

Vad vet dina läsare om det svenska samhället?
Som svensk är det ibland svårt att få syn på vad som är typiskt för vår kultur och vårt samhälle, och därmed svårt för någon med en annan bakgrund. Tänk därför på att alla inte vet hur det svenska samhället är uppbyggt, eller hur kontakten med olika myndigheter fungerar. Ta något så enkelt som en ansökan. Det är en rutin och process som är ganska självklar för de flesta infödda svenskar. Vi vet att det inte räcker att ringa och säga att man vill ansöka om något, utan en ansökan kräver att man fyller i en specifik blankett på rätt sätt, och sedan skickar den till en handläggare. Men i information som gäller ansökan av olika slag saknas instruktioner för vad läsaren ska göra eftersom skribenten utgår ifrån att alla vet hur en ansökan går till.

Var tydlig och konkret
Ett bra råd är att använda så enkla och vanliga ord som möjligt och inte göra substantiv av verben i onödan. Skriv alltså hellre Vi kan betala ut än Utbetalning kan ske. Använd konkreta ord och skriv ut sammanhangen så att dina läsare tydligt kan se vad du menar.

I vissa fall kan det vara bättre att välja ett mer avancerat lånord med ursprung i ett annat språk. Ordet diskussion finns exempelvis i någon form i ganska många språk. Om du använder det istället för samtal kan en del av dina läsare ta draghjälp av sitt modersmål när de läser ordet.

Förklara bildspråk och talesätt
Många ovana läsare tolkar utryck bokstavligt, och missar därför överförda betydelser. Dra ut på tiden kan verka tydligt och lättbegripligt. Men vadå, undrar läsaren, tiden går väl inte att dra? Hoppa över och se upp kan också vara svåra att tolka på rätt sätt. Använd därför dessa uttryck med måtta, och ge förklaringar till bildspråk och talesätt. Skriv inte bara Hos oss är det högt i tak utan Hos oss är det högt i tak – vi diskuterar på ett öppet och ärligt sätt. Då förstår alla vad du menar.

Att skriva för läsare som inte har svenska som modersmål innebär att se texten med nya ögon. Det kan kännas lite knepigt till en början, men är väl värt besväret!

Sara Gunnerud, din personliga språkrådgivare
---------------------------

Vill du lära dig mer om interkulturell kommunikation och hur du skriver för läsare med internationell bakgrund? På vår kurs Lättläst för alla tar vi upp hur du når fram med ditt budskap till breda målgrupper.
» Läs mer om Lättläst för alla

Du har fått det här brevet för att du har begärt det eller för att du har gått på kurs hos oss. Du kan avbeställa din prenumeration genom att klicka på Svara och skriva Avbeställ i ämnesraden.

Beställ prenumeration på www.sprakkonsulterna.se

Sara Gunnerud
 
Först till kvarn? Varför ska jag till en kvarn när jag vill köpa byxor på rea?
 
Till arkivet för språkbrevet »