Språkkonsulternas logotyp

Språkbrevet nr 6, 2008

Tycker du att det är svårt att avsluta dina e-brev? Blir du osäker på om det är korrekt att bara skriva ett snedstreck och namn istället för en hälsningsfras, eller om olika fraser har olika valörer?

Din avslutningsfras är naturligtvis viktig. Två nära vänner hamnade i konflikt med varandra för att den ena avslutat ett privat e-brev (fast skrivet på jobbet) med MVH. Vännen uppfattade den avslutningsfrasen som fruktansvärt kall och ohyfsad. "Hur kan du skriva MVH till mig? Är vi inte bättre vänner än så?" Brevskrivaren förstod ingenting av den andras starka reaktion och ringde till slut sin personliga språkrådgivare och frågade om det finns regler för hur man avslutar e-brev och om hon nu hade brutit mot dessa regler. Men som vanligt finns inga entydiga svar. Det finns inga allmänt giltiga riktmärken för hur man börjar och avslutar e-brev eller vanliga brev. I alla fall inte sådana som Språkrådet och andra språkvårdande instanser ger ut. Däremot finns det vanligare och ovanligare sätt, och även bättre och sämre, som grundar sig på konventioner.

Idag är det vanligt att använda Med vänlig hälsning och Vänliga hälsningar som avslutningsfras i e-brev från myndigheter. Det är gängse fraser som du tryggt kan använda i alla sammanhang, utom möjligen de mest informella. Men det går inte lika bra att använda förkortningen MVH istället för Med vänlig hälsning. Förkortningen uppfattas som långt mindre artig än den utskrivna frasen och många tycker att det är nonchalant att man inte tar sig tid att skriva ut den avslutande hälsningen. Det betraktas alltså som oartigt att inte orka skriva ut artigheten.

I e-brev kan små detaljer som hälsningsfraser och avslutningsfraser bli viktiga för läsaren eftersom det är svårt att avgöra skribentens humör i skrivögonblicket. I e-brev är det alltså extra viktigt att skriva vad man menar, undvika ironi och vara försiktig med genvägar som MVH. Ett bra tips till dig som gillar effektivitet är att lägga in en autokorrigering i e-postprogrammet så att Med vänlig hälsning automatiskt skrivs ut om du av misstag skriver MVH.

Lycka till och vänliga hälsningar

Sara Gunnerud, din personliga språkrådgivare
---------------------------

Vill du lära dig mer om nyanser och konventioner i e-brev. På kursen Effektiva e-brev lär du dig att bli en bra brevskrivare. Håll ögonen öppna efter hösten kursutbud.

Du har fått det här brevet för att du har begärt det eller för att du har gått på kurs hos oss. Du kan avbeställa din prenumeration genom att klicka på Svara och skriva Avbeställ i ämnesraden.

Beställ prenumeration på www.sprakkonsulterna.se

Sara Gunnerud
 
Hälsningar, kram och MVH på dig! Sara
 
Till arkivet för språkbrevet »