Språkkonsulternas logotyp

Språkbrevet nr 10, 2006

Semestrade du i euroland i somras, det vill säga något av de europeiska länder som är med i valutaunionen EMU? Om du stannade till i flera euroländer lade du kanske märke till att det inte finns något universellt uttal av ordet euro och att olika länder har olika sätt att hantera ordet i plural.

I svenskan har vi en tradition att inte markera plural på valutanamnet tillsammans med räkneord. Euron får alltså klara sig utan pluraländelse och vi säger 5 euro. Det är inget konstigt och vi gör likadant med till exempel pund, mark och franc. Men när vi pratar om de enskilda mynten ska vi lägga på ett plural-r. Det betyder att vi ersätter enkronor med eneuror i fickan när vi är i Paris, Dublin och Venedig. I bestämd form blir pluralen följriktigt eurorna.

När det gäller uttalet av euro finns det redan en mängd varianter. När utländska ord kommer in plötsligt i ett språk brukar det ta ett tag innan de smälter in i språket. Fortfarande frestas många att ta det engelska uttalet [ju:ro], men det ligger dåligt i svenska munnar och blir aningen otympligt när man börjar tala om till exempel tvåeuror. Uttala i stället euro på samma sätt som du uttalar förleden i Europa och europé, eller med ett tydligare uttalat v-ljud [evro].

Valutabeteckningen för euro är EUR. Den skrivs liksom andra valutabeteckningar före beloppet, till exempel EUR 10.000. Tänk dock på att inte vanemässigt använda beteckningen istället för ordet euro, utan bara där det finns risk för förväxling.

Det kan vara svårt att prata pengar i många sammanhang, men nu är du i alla fall rustad att prata om den europeiska valutan på svenska. Lycka till!

Helena Englund, din personliga språkrådgivare

---------------------------

Vill du lära dig mer om språkriktighet och skrivregler? Snart kommer vårens kursprogram med flera kurser i skrivande för webb och papper. Här är ett par exempel:
» Skriv begripligt
» Klarspråk på nätet

Du har fått det här brevet för att du har begärt det eller för att du har gått på kurs hos oss. Du kan avbeställa din prenumeration genom att klicka på Svara och skriva Avbeställ i ämnesraden.

Beställ prenumeration på www.sprakkonsulterna.se

Helena Englund
 
Har du ett par eneuror till kaffeautomaten?
 
Till arkivet för språkbrevet »