Språkkonsulternas logotyp

Språkbrevet nr 2, 2004


Hej!
Här kommer ett nytt språkbrev från Språkkonsulterna. Språkbrevet kommer en gång i månaden och innehåller roliga funderingar och praktiska språktips från oss.

Visst är det besvärligt när man upptäcker att språket inte räcker till och det ord man vill använda faktiskt inte finns. Så blir det till exempel när vi ska böja adjektivet rädd och sätta det framför ett t-ord (neutrum). Det går helt enkelt inte. Det går inte att säga ett rätt lejon eller ett rädd barn. Och de flesta av oss tvekar att skriva ett räddt lodjur. Det blir till att formulera om och skriva en rädd lejonhanne eller ett fegt barn, men det känns inte riktigt exakt.

Vi får trösta oss med att vi inte har så många sådana luckor i språket. Det finns några liknande adjektiv som skraj, kåt, lat samt ytterligare några adjektiv som slutar på -id, till exempel paranoid och gravid. Vi kan inte säga att det kvinnliga statsrådet är gravitt.

Med ett par undantag gäller dessa luckor egenskaper som kan tillskrivas levande varelser. Lyckligtvis är de flesta högre stående varelser n-ord (utrum). Vi säger en människa, en hund, en mus… ja, det är nästan bara lejon och statsråd som inte kvalificerar sig i gruppen. Det innebär i sin tur att vi inte ställs inför problemet med skraja, lata och paranoida neutrumvarelser så ofta.

Helena Englund, din personliga språkrådgivare
helena.englund@sprakkonsulterna.se

Vill du lära dig mer om vårt språkbruk och hur du kan hantera besvärliga språkfällor? Här ser du vårens kurser:

Mars
»
Enkla instruktioner och hjälptexter, 11 mars
»
Skriv bättre i jobbet, 2-3 mars
»
Presentera professionellt, 17-18 mars
»
Effektiva webbtexter, fördjupning, 23-24 mars
»
Effektiva webbtexter, grundkurs, 30-31 mars

April
» Skriv bättre i jobbet, 20-21 april

 

Du har fått det här brevet för att du har begärt det eller för att du har gått på kurs hos oss. Du kan avbeställa din prenumeration genom att klicka på Svara och skriva Avbeställ i ämnesraden.

Gör dina vänner och kolleger glada. Skicka vidare Språkbrevet till dem.
Beställ prenumeration på www.sprakkonsulterna.se
Synpunkter? Förslag? Skriv till info@sprakkonsulterna.se
Läs mer om våra kurser på www.sprakkonsulterna.se

Helena Englund
 
Citat: Man kan väl inte säga ett gravitt statsråd, heller?
 
Tillbaka till arkivet »