Språkbrevet nr 3, 2006

Jag har försökt att sluta men det är alldeles för svårt. Sluta att använda semikolon alltså. Detta lite bångstyriga och sällsynta skiljetecken har fascinerat mig länge, men det kräver en känslig hand och måste användas med förnuft och känsla. Svenska skrivregler säger att det är en fråga om tycke och smak; jag tycker själv det är en fråga om mod.

Huvudregeln är att semikolon används mellan satser som har ett nära samband med varandra. Oftast huvudsatser, som i förra stycket. Sambandet mellan satserna blir då starkare än om man använder punkt men svagare än om man använder komma. Ett semikolon ska dessutom följas av liten bokstav, vilket man möjligtvis skulle kunna tolka som ett starkare släktskap till kommatecknet än till punkten.

August Strindberg kryddade frikostigt sitt språk med semikolon. Döm själva hur väl han lyckas med det: "Och det blev badort; det kom ångbåt och handelsman; där blev värdshus och postkontor, läkare och apotek. Guld strömmade om somrarne in i byn, och det var sagan om Guldpudran, som kunde göra guld." (ur Sagor)

Man kan också använda semikolon i uppräkningar och då används tecknet för att skilja grupper från varandra: "Ryggsäcken stod där packad med det nödvändigaste: ett ombyte kläder och toalettsaker; smörgåsar, frukt och varm dryck; karta och kompass."

I dag har semikolon dessutom fått ett annat viktigt och frekvent användningsområde, nämligen som avskiljare mellan mottagare till e-post. Här handlar det också om en typ av uppräkning. Att man använder just semikolon kan motiveras av att för- och efternamn betraktas som en grupp, och därför ska avskiljas med just detta skiljetecken.

Mitt råd: Använd gärna semikolon när du vill måla med fina nyanser i språket; använd det mycket sparsamt eller inte alls om du ska skriva i jobbet eller i liknande sammanhang. Jag som debuterar som språkbrevsskribent i dag heter Hans Larsson. Kontakta mig gärna om du har synpunkter på semikolon eller något annat språkligt.

Hans Larsson, din personliga språkrådgivare

----------------------------

Du har fått det här brevet för att du har begärt det eller för att du har prenumererat på Aktuellt från Språkkvalitet. Du kan avbeställa din prenumeration genom att klicka på Svara och skriva Avbeställ i ämnesraden.

Kontakta redaktören om du har synpunkter på artikeln eller förslag till nya artiklar.

 

 
 
 
 
Tillbaka till arkivet »