Språkkonsulternas logotyp

Språkbrevet nr 4, 2007

Vill du ge dina läsare en trygg och behaglig resa genom texten? Vill du att de ska känna att du vänder dig till just dem och att du vet vad du pratar om? Då heter lösningen aktiva verb och många pronomen. När du använder aktiva verb får läsaren bättre förståelse för texten, och med många pronomen blir texten personlig. Med hjälp av dessa faktorer kan du göra även ett ganska tråkigt innehåll lite trevligare att läsa.

Motsatsen till aktiva verb kallas passiva verb. Det är verb som slutar på s och som saknar subjekt. De gör texten vag, händelselös och tråkig. Men med aktiva verb får till och med en text om avloppsanläggningar mer liv. Nog låter Du kan utforma din avloppsanläggning miljövänligt betydligt mer händelserikt än Avloppsanläggningen kan utformas miljövänligt?

Aktiva verb och personliga pronomen ger läsarna en behagligare läsupplevelse. När de inte själva behöver lista ut till exempel vem det är som ska göra besiktningen eller vem som ska skicka in ansökningshandlingarna, kan de koncentrera sig på innehållet. Genom att vara tydlig hjälper du dem att dra egna slutsatser så att de vågar lita på sitt eget omdöme. Du visar dem respekt.

Aktiva verb håller igång läsarna
Läsarna vill gärna veta vad som hände och vem som gjorde vad. Det hjälper dem att hålla koncentrationen och intresset på topp genom hela texten. När det känns och syns att det finns någon som berättar blir det helt enkelt mer intressant. Prova till exempel att skriva Efter att ha besökt anläggningen konstaterar vi, i stället för det mer opersonliga Efter besök på anläggningen konstateras

Du behöver inte vara orolig att läsarna ska feltolka pronomenet vi när du skriver i tjänsten. När du har skrivit ut ditt företagsnamn en gång i början av texten blir det uppenbart att vi syftar på myndigheten eller företaget, inte på dig som enskild skribent. Om du tycker att det blir otydligt vem vi syftar på kan du upprepa namnet en eller ett par gången om texten är lång.

Spara de passiva verben tills de behövs
Om du inte vem som utför en speciell handling, eller om du beskriver en automatisk process, då passar passiva verb bra. De visar läsarna att den här händelsen skiljer sig från de övriga du beskrivit i texten. Men bara om resten av händelserna är beskrivna med aktiva verb med tydliga subjekt. Använd alltså de passiva verben sparsamt så att de inte är slut när du bäst behöver dem. Lycka till!

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare

---------------------------

Vill du lära dig mer om att skriva effektivt och personligt? Både våra huskurser och våra öppna kurser ger dig praktiska tips som fungerar. Kontakta oss för mer information eller läs mer om våra kurser på webben.
Till produkter och tjänster »

Du har fått det här brevet för att du har begärt det eller för att du har gått på kurs hos oss. Du kan avbeställa din prenumeration genom att klicka på Svara och skriva Avbeställ i ämnesraden.

Beställ prenumeration på www.sprakkonsulterna.se

Anki Mattson
 
Det är mycket roligare att vara aktiv och personlig än att förpassas till passiv och tråkig.
 
Till arkivet för språkbrevet »