Språkkonsulternas logotyp

Språkbrevet nr 5, 2007

Läsning - en komplicerad process

Tycker du att det känns praktiskt och lättläst att skriva ett snedstreck istället för eller och alternativt? Ja, även om det är praktiskt och enkelt att skriva det, så är det både svårt och otympligt att tolka en mening med snedstreck.

Eftersom snedstreck mellan två alternativ innebär att meningen har två tolkningsmöjligheter måste man i läsprocessen läsa meningen med den ena tolkningen först och sedan läsa ytterligare en gång med den andra tolkningen. För det mesta arbetar våra hjärnor så fort att vi knappast är medvetna om detta lilla hinder i läsningen, men allt som stoppar upp i läsprocessen ska man försöka undvika. Skriv alltså inte Ta med regnrock/paraply utan hellre Ta med regnrock eller paraply.

En annan bromskloss i läsningen är så kallade dubbla negationer. De kan ibland kännas nästan oöverstigliga att tolka. Den vanliga frasen Det är inte omöjligt kanske inte känns så knepig, men försök att få rätsida på den här:

Överklagandenämnden finner därför att det inte kan anses uppenbart obehövligt att inhämta sakkunnigutlåtanden för prövning av frågan.

Om du inte är van att läsa juridiska texter får du antagligen jobba rätt länge med att tolka innebörden.

Läsning är verkligen en komplicerad process som kräver mycket hjärnkapacitet. För att få en text som flyter får du försöka att underlätta för dina läsare genom att undvika bromklossar och trösklar. En rak och enkel meningsbyggnad utan konstigheter är oftast det allra bästa. Så spara dina ekvilibristiska grammatiska konstruktioner till sammanhang där du vet att de uppskattas och håll dig till klarspråk i normalfallet.

Helena Englund, din personliga språkrådgivare

---------------------------

Vill du lära dig mer om läsprocessen och hur du kan underlätta för dina läsare? På kursen Lättläst för alla får du lära dig vad som försvårar och vad som underlättar läsningen. Titta på höstens kurskalendarium redan nu.
» Till kurskalendariet

Du har fått det här brevet för att du har begärt det eller för att du har gått på kurs hos oss. Du kan avbeställa din prenumeration genom att klicka på Svara och skriva Avbeställ i ämnesraden.

Beställ prenumeration på www.sprakkonsulterna.se

Helena Englund
 
Ange vilken/vilka bok/böcker du vill beställa i fältet/fälten nedan.
 
Till arkivet för språkbrevet »