Språkkonsulternas logotyp

Språkbrevet nr 6, 2004

Hej!
Den här månaden debuterar jag, Anki Mattson, som skribent i Språkkonsulternas språkbrev. Jag rivstartar med att berätta om hur din väg till framgång som skribent kantas av rubriker.

Det är förstås med rubriker som med allting annat, att ett par saker måste man hålla i minnet. Som att rubrikerna måste handla om innehållet i texten. Läsarna vill med en enda blick kunna se vad sidan handlar om. Den som letar efter information om årets avvikelser i årsberättelsen hittar den snabbt med hjälp av rubriker som till exempel Nästan inga avvikelser från budget är ett gott betyg.

Rubriken jämnar marken för innehållet
När läsarna kan förbereda sig på vad som ska komma, tar de till sig innehållet lättare. Rubrikerna hjälper dig därför på sätt och vis att argumentera för din sak. Men det gäller bara om du har formulerat rubriker som sammanfattar innehållet så att helheten framstår som logisk för läsarna. Glöm därför inte att texten alltid måste hålla vad rubrikerna lovar.

Byt ut funktionsrubrikerna
Rubriker som Inledning och Utgångspunkter säger inte läsarna särskilt mycket om innehållet, även om de kan vara till hjälp för skribenten under skrivandets gång. De kallas funktionsrubriker eftersom de handlar om vilka funktioner de olika avsnitten har i texten. Kom ihåg att ersätta dem med innehållsrikare versioner innan du lämnar ifrån dig dina texter.

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare
anki.mattson@sprakkonsulterna.se

Vill du lära dig mer om att skriva rubriker? Höstens kursprogram ligger redan färdigt på vår webbplats.
» Till kursprogrammet

---------------------------

Språkbrevet gör ett upphåll under juli och återkommer med en ny intressant språkfråga den 15 augusti. Trevlig sommar!

Du har fått det här brevet för att du har begärt det eller för att du har gått på kurs hos oss. Du kan avbeställa din prenumeration genom att klicka på Svara och skriva Avbeställ i ämnesraden.

Beställ prenumeration på www.sprakkonsulterna.se

Anki Mattson
 
 
Tillbaka till arkivet »