Språkkonsulternas logotyp

Språkbrevet nr 6, 2007

Ordbok för alla
Känner du någon som håller på att lära sig svenska, kanske ett barn eller någon som är född i ett annat land än Sverige? Då behöver du säkert ibland förklara vad ett ord betyder, och när dina egna ord inte räcker till så vänder du dig till ordboken. Men när du slår upp ordet i ordboken får du inte alltid någon bra hjälp. Ordet du sökte förklaras bara med ett annat svårt ord. Du löser det säkert oftast på egen hand men ibland kanske du skulle behöva en annorlunda och mer konkret ordbok.

Förklaringar i ordböcker kan dessutom ibland vara cirkeldefinitioner – ett ord förklaras med ett annat som i sin tur förklaras med det första ordet. Om du ska förstå sådana ordförklaringar krävs det att du redan har god kunskap i språket och förstår de ord som anges som förklaring. Men om du är i färd med att bygga upp ditt ordförråd behöver du förklaringar som knyter an till din vardag och som är formulerade på ett vardagligt språk.

I Natur och Kulturs Svenska ordbok (NoK) förklaras orden på ett mycket konkret sätt med vardagliga ord och fraser och även med språkexempel. Ta bakterie som exempel. I NoK är förklaringen en typ av cell som kan ge sjukdomar, i Nationalencyklopedins ordbok (NEO) är den typ av primitiv, encellig mikroorganism utan cellkärna. NEOs förklaring kräver att du redan har goda kunskaper i svenska språket och, i det här fallet, biologi. NoK har istället för en strikt vetenskaplig definition valt att sätta in ordet i ett vardagligt sammanhang och beskriver ordet med hur det kan påverka dig: en bakterie kan ge sjukdomar. Instruktion är ett annat bra exempel. I NoK är förklaringen en text eller bild som talar om eller visar hur man ska göra och språkexemplet ”Följ instruktionen så går det lättare att koppla in datorn”. I NEO är förklaringen anvisning om lämpligt tillvägagångssätt. Om jag har problem med datorn vill jag mycket hellre att någon talar om eller visar hur jag ska göra än ger mig en anvisning om lämpligt tillvägagångssätt!

NoK är skriven för unga och vuxna studerande och för deras lärare men jag tror att alla kan ha god nytta av en ordbok som talar klarspråk. Det kom ut en ny upplaga av Natur och Kulturs ordbok år 2006. Om du vill få ett konkret smakprov på ordboken så kan du gå in på www.naturochkultur.se och ladda ner ett antal sidor ur den.

En lång och skön sommar önskar vi på Språkkonsulterna!

Hans Larsson, din personliga språkrådgivare

----------------------------

Vill du lära dig mer om enkelt och begripligt språk? Vårt koncept Lättläst för alla bygger på att ge enkla förklaringar utan krångel.
» Till Lättläst för alla

Kontakta redaktören om du har synpunkter på artikeln eller förslag till nya artiklar.

Hans Larsson
 
Det är bättre med vardagsnära ordförklaringar än vattentäta definitioner.
 
Tillbaka till arkivet »