Språkkonsulternas logotyp

Språkbrevet nr 8, 2004

Hej! Den här månaden debuterar jag, Karin Fries, som skribent i Språkkonsulternas språkbrev. Det gör jag med några enkla tips för att skriva en bra sammanfattning.

Nyckelfrågor när du sammanfattar
Det är viktigt att leda läsaren rätt i texten. Chansen att få fram ett budskap ökar radikalt om mottagarna snabbt får en intresseväckande sammanfattning av innehållet. Sammanfattningen ska svara på nyckelfrågorna: vad, hur, när, vem, varför och var.

Börja med vad
Den centrala frågan är vad. Till exempel: vad kom du fram till i rapporten? Vad vill du ha sagt? Vad blir följden? Skriv ner svaren i fullständiga meningar och tänk alltid på att sortera informationen i logisk ordning - det behöver inte nödvändigtvis betyda kronologisk!

Fortsätt systematiskt
Efter att du svarat på "vad" ska du tänka igenom hur, när, vem, var och varför Sannolikt upptäcker du då att du redan täckt in flera av de andra frågorna, när du besvarade den första. Du kanske bara behöver komplettera med en mening eller ett klargörande. Använd frågorna som en checklista och pricka av vartefter.

Sammanfattningen först
Sammanfattningen bör stå först i texten, men måste oftast skrivas sist. Arbetar du med en längre text kan du sammanfatta kapitel för kapitel eller stycke för stycke. Då ser du både om det du skrivit verkligen är relevant, om du råkat upprepa någon tanke eller om något resonemang blivit oklart. Även så korta texter som en A4-sida kan ofta koncentreras i några få, centrala meningar. Protokoll inför möten, bildtexter och beskrivningar kan behöva förtydligas, till exempel genom punktuppställningar. Och glöm inte att arbeta med sammanfattningar då du skriver texter för webben!

Själv är bäste dräng
Skribenten själv är oftast den som bäst kan avgöra vad som bör stå i sammanfattningen. Det hindrar givetvis inte att andra kan redigera och kontrolläsa texten. Be dina kollegor att komma med synpunkter på vad de upplever som budskapet i texten.

Du får veta mer om sammanfattningar och andra knep för att nå fram med ditt budskap på vår kurs Enkla instruktioner och hjälptexter den 28 september. Läs mer om den och våra andra kurser i höst på www.sprakkonsulterna.se.

Karin Fries, din personliga språkrådgivare

----------------------------

Tredje upplagan av Klarspråk på nätet är här! Beställ den genom oss.

Du har fått det här brevet för att du har begärt det eller för att du har prenumererat på Aktuellt från Språkkvalitet. Du kan avbeställa din prenumeration genom att klicka på Svara och skriva Avbeställ i ämnesraden.

Gör dina vänner och kolleger glada. Skicka vidare Språkbrevet till dem. Kontakta redaktören om du har synpunkter på artikeln eller förslag till nya artiklar.

 

 
Vad? Hur? När? Vem? Varför? Vad?
 
Tillbaka till arkivet »