Språkkonsulternas logotyp

Språkbrevet nr 9, 2004

Hej! Här kommer oktober månads språkbrev från Språkkonsulterna. Språkbrevet kommer en gång i månaden och den här gången handlar det om förkortningar.

När du gör förkortningar i dina texter bör du vara medveten om hur läsningen påverkas av förkortningarna. Gemensamt för alla förkortningar är nämligen att de tvingar ögat att stanna upp vid den ovana ordbilden så att läsningen kommer ur rytmen. Det gäller även etablerade och välkända förkortningar som t.ex. och bl.a.

Huvudregeln
Huvudregeln för förkortningar i svenskan är enkel och lätt att minnas: Undvik förkortningar i löpande text! Det är en bra regel eftersom förkortningarna stör läsrytmen och gör det svårare för läsarna att ta till sig innehållet i texten. Det du vinner i utrymme förlorar du helt enkelt i begriplighet.

När du måste göra avsteg från huvudregeln
Ibland är det dock nödvändigt att förkorta. Det gäller till exempel i tabeller, ingresser och så kallade puffar på webbplatser, det vill säga olika typer av specialtext där det är ont om utrymme. Men det problemet har du så gott som aldrig i löpande text.

Du bör även följa reglerna för förkortningar så att läsarna inte behöver fundera över hur just du har valt att utforma dina förkortningar.

  • Använd punkt i förkortningar med avbrutna ord som fr.o.m. och bl.a. Då framgår förkortningens beståndsdelar, och hela förkortningen hamnar på samma rad. Du riskerar inte heller att läsarna missuppfattar förkortningen som ett annat ord, till exempel from eller bla.
  • Använd bara välkända och etablerade förkortningar som du kan vara säker på att läsarna känner till. Exempel på förkortningar som inte är etablerade är m.a.p. (med avseende på) eller f.y.i. (for your information). De förstås bara i vissa kretsar.
  • Börja aldrig en mening med en förkortning.
  • Skriv aldrig två förkortningar efter varandra.

Om du håller dig till huvudregeln att inte förkorta i löptexten, och till de etablerade skrivsätten när du måste förkorta, kommer dina läsare att uppfatta din text som konsekvent och behaglig att läsa. Det hjälper dem att koncentrera sig på innehållet och ta till sig dina synpunkter.

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare

Vill du lära dig mer om att skriva förkortningar? Vi har fortfarande några kursdatum kvar i höst. » Till kursprogrammet

---------------------------

Du har fått det här brevet för att du har begärt det eller för att du har gått på kurs hos oss. Du kan avbeställa din prenumeration genom att klicka på Svara och skriva Avbeställ i ämnesraden.

Beställ prenumeration på www.sprakkonsulterna.se

Anki Mattson
 
En tom bil iofs map el bla from
 
Tillbaka till arkivet »